BIZ

In 2011 heeft het bestuur van de ondernemersvereniging Stadshart Maassluis het initiatief genomen om een BIZ vereniging op te richten.

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Door een BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat middels een schriftelijke stemming.

De activiteiten van een BIZ moeten volgens de wet gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van een BIZ.

De eerste stap is het opstellen van een BIZ-plan. Voorliggend BIZ-plan is opgesteld door ons, het bestuur van de BIZ Vereniging. Het plan bevat een meerjarenplanning van activiteiten, die jaarlijks in een jaarplan nader geconcretiseerd worden. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier thema’s:

  • Schoon, heel en veilig
  • Attractiviteit en gastvrijheid
  • Bereikbaarheid van het gebied
  • Communicatie

Iedere ondernemer in het BIZ gebied betaald verplicht via de WOZ een BIZ bijdrage. De gemeente gaat de BIZ-heffing innen bij alle heffingsplichtige en stort dit geld terug naar de BIZ- vereniging/Vereniging, die daarmee het plan uitvoert.

Mocht u vragen hebben over de BIZ Stadshart vereniging Maassluis, neem dan contact op met het bestuur via info@stadshartmaassluis.nl